Open brief aan de gemeenteraadsleden en commissieleden van de gemeente Emmen

Emmen, 7 december 2020,

Open brief aan de gemeenteraadsleden en commissieleden van de gemeente Emmen

i.a.a. de wethouders en de burgemeester van Emmen

Onderwerp: ontwikkelingen in Noordbarge

Geachte leden van de gemeenteraad en commissieleden in Emmen,

In Noordbarge, met zo’n 750 zielen qua inwoneraantal één van de kleinste wijken in Emmen, gebeurt veel. Er is een stadsboerderij in ontwikkeling, de Ermerweg is vernieuwd, er is een groeiende basisschool De Stroeten, een nieuwe school van AOC Terra, een hoofdkantoor van een internationaal opererende religieuze organisatie, een actieve carbid- en stoetbakgroep, een EOP die recent speelterreintjes en een fitnessparkje realiseerde en een historische commissie die twee boeken publiceerde. En er is een bezige redactiegroep die de nieuwsvoorziening via www.noordbarge.info organiseert.

Veel veranderingen en vernieuwingen verlopen geruisloos, maar soms is er wat ophef en ruis. Graag uw aandacht voor een op handen zijnde ontwikkeling die de sociale cohesie dreigt aan te tasten als betonrot oude flatgebouwen.

AOC Terra had tot vorig jaar de beschikking over twee locaties. Eén van de twee locaties is na de nieuwbouw verkocht aan een combi van projectontwikkelaars: Peter van Dijk Projects in Emmen en Bemog in Zwolle. Kortgeleden is de wijk via een zoom-meeting op de hoogte gesteld van de plannen. De projectontwikkelaars hebben een website gelanceerd https://woneninnoordbarge.nl/ die ooit de uitgewerkte plannen wel zal tonen. Bij de zoom-meeting waren er al wel plaatjes en situatieschetsen voorhanden. Het verslag van deze videoconferentie leest u op: Videoconferentie nieuwe plan Noordbarge – PB Noordbarge.

Als inwoner van Noordbarge heb ik de plannen bekeken. Aanvankelijk leek het me niet eens zo gek, maar allengs, in een proces van er kritisch over nadenken, zie ik toch bezwaren en nadelen. Op de website van Noordbarge verscheen: Wensen voor bebouwing terrein AOC Terra – PB Noordbarge.

Wat zijn de plannen? Twaalf exclusieve villa’s op grote percelen. Terwijl in heel Nederland de woningnood groot is en volgens mij meer in de huur- en de starterskoopwoningsector dan in de villabouw, presenteren de ontwikkelaars een eenzijdig plan met slechts twaalf woningen voor nog te importeren miljonairs. Je ziet de elektronisch bediende stalen hekwerken die nu al her en der in Noordbarge verschijnen al voor je. Variatie ontbreekt. Er is geen ruimte voor kleinschalige appartementen, een knarrenhof, tiny houses of andere woonvoorzieningen.

Ik ben niet uit op online propaganda, ik ga geen actiegroep oprichten, mijn enige doel is u informeren. Democraat in hart en nieren vind ik dat het belangrijkste beslisorgaan in de gemeente, de gemeenteraad, op de hoogte moet zijn van wat er speelt, vandaar deze open brief, ik ben als de dood dat er straks door al te ambtelijke doortastendheid niet te herroepen beslissingen worden genomen, waarvan u achteraf zegt: ach had ik het maar geweten. Dhr. Van Dijk poogde ik op andere gedachten te brengen via een open brief die ik eerder publiceerde https://klaastaal.nl/open-brief-aan-peter-van-dijk-keer-om-alstublieft/.

Beste leden van de gemeenteraad en commissieleden in Emmen, het lot van de toekomstige ontwikkelingen in Noordbarge ligt in uw handen.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Klaas van der Meulen /Klaas.meulen@gmail.com