Over Klaas

Klaas' taal
Altijd heb ik al meer belangstelling gehad voor taal dan voor rekenen. Ik ben tweetalig opgegroeid: met Fries en Nederlands. Op de middelbare school kreeg ik naast Nederlands en Engels: Frans en Duits. Voor mijn eerste reis naar Italië volgde ik een cursus Italiaans aan de volksuniversiteit. In Sleen heb ik me bekwaamd in het Drents.

Vanaf mijn studietijd aan de lerarenopleiding Ubbo Emmius in Leeuwarden ontwikkelde ik een passie voor lezen. Bevlogen docenten als Anne Wadman en Remco Ekkers hebben daaraan hun steen bijgedragen.
Over Klaas van der Meulen
geboren in Leeuwarden, opgegroeid in Kollum; middelbare school in Dokkum; lerarenopleiding (Nederlands, Engels) te Leeuwarden; Franeker: start als leraar Nederlands; Emmen: leraar Nederlands, maatschappijleer, Engels, coach nieuw personeel; Oosterhesselen: leraar Engels;
Sleen: eigenaar camping Pieterom (2001 – 2012);
2014: Emmen: exit onderwijs, start www.klaastaal.nl.

Schrijven
Columnist op: www.sleen.nu van 2008 - 2011. Van 2013 tot en met 2016 ben ik actief geweest in de dichterspoule van de Stichting Gemeentedichter Emmen.

    Andere publicaties:
  • Nieuw in Stad, 27 columnachtige teksten met fotografie van Dorjan Ivan Rener Sitar, 2023
  • Schier / Nico de Mus, toneel en fotografie van Suze van der Ster, 2022
  • Veertig Gouden Pijlen, een jubileumboek t.g.v. de 40e editie van De Gouden Pijl, 2017.
  • Drenthe, middelpunt der aarde (2009: poëzie, met co-auteurs Gezienus Omvlee en Willem Koopmans).
  • Vissenhaartjes / Fiskehierkes (1999: poëzie).
  • Dandelion (1993: literair tijdschrift met co-auteur Hans Paulusma).

Medewerking verleend aan:
- De Ploeg 100, 2018, isbn 978-90-813075-5-0;
- Emmen in Verzen, Ode aan Emmen: gedichten bij locaties in de gemeente Emmen (met een plattegrond, foto's en via QR-code, filmpjes op YouTube), 2016;
- Ode aan het dierenpark Emmen, foto's van Paul Barelds, gedichten van gemeentedichters Emmen, 2016;
- Kunst-Roet, Drents letterkundig tiedschrift, zomernummer 2015, een special met literatuur over beeldende kunst, 2015.
- Dichter bij de Ploeg, een bundel van gemeentedichters uit Emmen, gedichten bij werk van Ploeg-kunstenaars, 2015;
- In het veen verbonden, een bundel verhalen n.a.v. interviews met bewoners uit de Groningse en Drentse veenkoloniën, 2015;
- Drenthe is best mooi (op Google Maps), Drenthe in lichte gedichten, samengesteld door Rob Boudestein, Ben Hoogland, Gezienus Omvlee en Ton Peters, 2014;
- Muisstil, een publicatie van SSS, ingeleid door Ed Leeflang, 1992, over voorlezen in het v.o.