Werkwijze


 

  1. U levert uw tekst digitaal (info@klaastaal.nl) aan met daarbij uw wens;
  2. Ik reageer op uw vraag en geef per mail een kostenindicatie en de termijn waarin uw opdracht wordt afgehandeld;
    • Eventueel hebben we nog telefonisch contact;
  3. Na uw akkoordverklaring ga ik aan de slag;
  4. Het spreekt vanzelf dat u een kopie bewaart van de aan mij gestuurde tekst. U krijgt uw originele tekst en een door mij bewerkte tekst retour.

Iedereen verkeert wel eens in de omstandigheid dat het schrijven van een (belangrijke) tekst lastig is en vragen oproept. Iedereen kent de ervaring dat je je blind staart op een fout in een tekst. Zelfs na oneindig herlezen. In dat geval bied ik uitkomst. Zowel particulieren, instellingen als bedrijven kunnen mijn hulp inroepen. Ik kan u adviseren bij algemene taalvragen, teksten corrigeren, teksten redigeren, enz. (Bij tekstcorrectie wordt uw tekst nagekeken op taalfouten, bij tekstredactie geef ik naast tekstuele verbeteringen advies over opmaak, stijl, enz.). Belangrijk is dat de eigenheid van uw tekst wordt bewaard, het blijft – met mijn aanpassingen – uw tekst.

Als mijn agenda het toelaat kan ik in overleg en samenspraak met de opdrachtgever een (op maat gesneden) taalcursus voor uw bedrijf verzorgen.