Wiebe Hayes, held van Winschoten

Wanneer wordt een mens een held,
Hoeveel daden kost die naam,
Wanneer krijg je wereldfaam,
Ruimen angst en lafheid veld?

Geef Toos een man in d’r kunstenmakerhanden en ze kneedt,
Ze kneedt een man tot kerel, een verhaal tot wapendrager,
Winschoter vechter, soldaat, no bloody guts no glory, dat telt;
Wat telt dat is ingrijpen, niet wegkijken, dat maakt de held.

Een kloeke kop, een ruige baard,
Een verre blik kijkt onvervaard;
Een mensenredder is geboren,
De duivel wordt te zwaard bezworen.

Daar staat hij frank en vrij en fier te wezen
En overleeft met groot gemak vergetelheid.
Toos’ brons schenkt hem onsterflijkheid,
Zijn heldendom in woord en beeld geprezen.

(geschreven bij het beeld ‘Wiebe Hayes’ van Toos Hagenaars, Winschoten)