Laatste blogs

26 x Mavo Allee 1978/79

Na 35 jaar is meer dan een derde uit de tijd: Mooie, veelkleurige herinneringen aan het tiental Bult, Hendriks, Klabou, Kuipers, Scheffer, Stoker, Van der Wal, Weerman, Wolters, Zwierstra. Van een aantal ben ik niet Helemaal zeker, dichten is geen pokeren. Levend op mijn beeldscherm en in het echt: Bonkes, Bontjer, Geertsema, De Groot, Harkema, […]

Bargeres

Klein-Drenthe in je strakke stratenplan, Ruim twintig brinken die als lassolussen De mens wil vangen in zijn armen, kussen; Stedenbouwkundig krachtig toekomstplan. Vanuit de trein zie je een dorp met scholen, Half-pipes, containers, nee, geen gekkenhuis, Wel hotspot, pleinen, perken boordevol violen, Veel winkels, en een filiaal van ’t Rode Kruis. Een serie hoge eiken […]

Sneintemoarn

Mantsjemachtig set it spul der op út, nei it tsjerkhôf neist it hartekampke; it is kâld en de mûtsen hingje skeef; wiete tsjûke stikken snot rinne as trochseane sopgriente lâns de mûlen. Heit is yn’e slach mei omke Anne of wie it Jabik-om? Nee, fansels, dy wie dochs noch gjin omke, (mear noch Jappie mei […]

Heit

Sneintemoarn, de tsjerke efter ús, de preek úttize,in leafol wurk, gleskeguod op tafel, in jonkje as twa efter it knopsgat fan it maatpak, boartsjende bern oer de flier & heit sit en stiet as’t knypt wer foar de radio, te wyld slaan syn hannen rom yn it rûn; fotolistkes -sjoch ik der Klaasom mei Jan […]

Op de hoogte blijven van deze blog?

Klaastaal: taal- en tekstadvies

Nieuw: Het schrijven van een jubileumboek• Hulp bij het schrijven van een sollicitatiebrief en c.v.; • Het redigeren van uw websitetekst; • Tekstcorrectie van een afstudeerwerkstuk of – scriptie; • Advies over een bedrijfsfolder, -catalogus of -gids; • Het adviseren over een advertentietekst; • Hulp bij een belangrijke, zakelijke brief; • Het corrigeren en/of redigeren van jaarverslagen van verenigingen of bedrijven; • Het schrijven van een tekst naar aanleiding van een concreet plan.