Laatste blogs

De kist

Wie pake Diekstra (opa Dijkstra) precies was, geen idee. Er zijn families die ineens worden uitgebreid met extra leden, vaak mannen of vrouwen op leeftijd die het predikaat oom, tante of pake krijgen, soms in de vorm van een achtervoegsel, bijvoorbeeld Sietske-muoi, Pieter- of Jan-om. Zo hadden wij een extra opa, pake Diekstra genaamd, die […]

W(-a²)=v

‘Als we de kerkdienst laten schieten, kunnen we nog wel even over het dijkje naar de molen in Tochmalân lopen,’ zei heit tegen mem. ‘Er is avondmaal en dat gaat lang duren.’Met dit soort aantrekkelijke keuzes kregen mijn ouders ons kinderen wel mee. Jelske, Piet, Tjitske en Folkert en ik deden laarzen aan en stonden […]

Bavianenman

De toppen zijn voor u niet hoog genoeg, Men komt u gretig vlooien, aaien, luizen Een rauwe sneer voor wie zich niet gedroeg Wie u hier treft wil enkel maar verhuizen bij u wordt ieder automatisch onderdaan Regeren, heersen, is u aangeboren en wie uw wensen wilde misverstaan wordt en public gewassen en geschoren u […]

De koepel

Veel koepels staan op lome, lege kerken Of zijn de daken van een nor of lik Maar echte koepels staan op markten, pleinen Zo weten jan en alleman en ik Daar wordt gedanst, gedroomd, gemusiceerd Getapt, gepraat, gedronken, gejongleerd Gezoend, gebikt, gelikt, gediscussieerd, Gecopuleerd, heel soms geürineerd En vanaf nu, vandaag, gedeclameerd. De nieuwe koepel […]

Op de hoogte blijven van deze blog?

Klaastaal: taal- en tekstadvies

Nieuw: Het schrijven van een jubileumboek• Hulp bij het schrijven van een sollicitatiebrief en c.v.; • Het redigeren van uw websitetekst; • Tekstcorrectie van een afstudeerwerkstuk of – scriptie; • Advies over een bedrijfsfolder, -catalogus of -gids; • Het adviseren over een advertentietekst; • Hulp bij een belangrijke, zakelijke brief; • Het corrigeren en/of redigeren van jaarverslagen van verenigingen of bedrijven; • Het schrijven van een tekst naar aanleiding van een concreet plan.