Gedaanteverwisseling aan de Oude Meerdijk

Daar ginds is een manege in de straat,
waar vaak wat knollen worden uitgeladen.
Een paardenstaart kamt op de automaat
Haar forse kameraad, heel vastberaden.

Gedecideerd geeft zij haar vriend de sporen;
Haar zweepje losjes in de linkerhand.
Maar als de vos verrast zijn spieren spant
Slaakt zij een schrille gil en duikt naar voren.

Een uurtje draven in de oefenbak,
Verveeld wat lummelen en rondjes maken;
De juryblikken doen gesprekken staken:
Een onvoldoende zegt het mantelpak.

De paardenstaart wordt minzaam nagestaard;
De toekomst van de vos: een karrepaard.

Sleen

De mooiste Drentse brink, met dertig eiken,
of zelfs nog meer, ik weet het niet precies.
Er is geen dorp dat zich met jou laat vergelijken;
jouw bakker bakt de lekkerste biscuits.

O Sleen, de fraaiste dames draven langs
je straten, stegen, via Pieters Pad;
ik zie ze wuiven, lachen, eersterangs!
en werk weer verder aan mijn tafelblad.

Maar Sleen, al ben je bakermat van Bartje,
al koop je hier nog waterijs per kwartje,
je hebt één nadeel, zeg ik heel riskant;

in dit wonderschone Drentse zandland,
met de allerhoogste spitse toren,
kan men de Friese taal te weinig horen.

Hemingway

De lerares gedraagt zich als een heerseres
en geeft onzekerheid geen kans.
Haar uiterlijk weerspiegelt een balans
die niet bestaat, maar toch heeft het succes.

De tweeëndertig braveriken volgen haar
aandachtig, en laten zich gedwee
vervoeren naar de kennisplaatsen waar
zij wil: vandaag is dat Hemingway.

Haar ogen zijn onrustig, haar voeten
trippen door ’t lokaal. Ze voelt haar kracht.
En als de les ten einde loopt, ontmoeten
puberogen lang de hare, en klinkt het zacht:

Juf, ik hoop niet dat ik u te zeer ontstem,
maar schrijf je Hemingway niet met slechts één m?

Gepensioneerd

Men wandelt zonder doel, men leest en kuiert,
men doet de was wat vaker dan normaal,
men leest de krant drie, vier keer daags, en luiert,
men gaf zijn leven voor een klaslokaal.

Ze doen zo stoer, zo kwiek en energiek,
ze hebben veel te veel te doen – zo heet het –
maar duist’re weemoed knaagt en maakt hun ziek;
’t is heimwee naar hun oude school, ik weet het.

Bij ’t afscheid was er drank, gebak, een haring,
veel mooie woorden van de baas, een lied.
Het was een zeer uitputtende ervaring;
na afloop op de bank: kapoerewiet.

Nu is het feest, muziek speelt ongenadig,
de oudjes dansen als een kind zo blij,
ze drinken bier per fles, te overdadig,
het is op ’t randje van een slemppartij.

De toegangsprijs is voor Jan Lul zo’n dertig piek,
maar voor de vutters met bejaardenpas
kostte het niets, daarin schuilt nu de tragiek:
weer telt men niet echt mee, men steunt op charitas.

Wonderful world

Hun ouders zingen toegewijd van Schweinespeck
en Borstenvieh en houden permanent de dirigent
in ’t oog, als was hij vrouw met zeven borsten in een kermistent;
nooit heb ik zoveel maatgevoel gezien:
Nienke, Geertien, Kim, Josien.

Het liefste eten zij patat met mayonaise
en dromen van de Spice Girls of Tom Cruise
die op hun tienerkamer smult van een tompoes.
Nog eeuwen ver lijkt zeventien:
Nienke, Geertien, Kim, Josien.

Ze fietsen elke dag naar Emmen op en neer,
trotseren hagel, regen, wind en wagensmeer.
Komen de allersterkste meiden echt uit Slien?
Is het dan toch waar misschien?
Nienke, Geertien, Kim, Josien.

Op school lijken hun blonde lokken als van goud,
ze vragen: sir, are you a ladykiller?
Waarop ik zeg: nee, da’s m’n broer, noem mij maar Mr Miller,
en droom weer weg naar de Top tien:
van Nienke, Geertien, Kim, Josien.

Fietstocht

Holsloot per fiets, een lichte wind, de schuwe
zon schijnt mild, een kievit buitelt kopje als
een kind, de juffrouw op het plein ben ik;

de lucht van mest en ingekuilde grassen,
een ver geluid, gebries, gooien mij zeer ver terug
in ‘t diepe van mijn jeugd, immense vlakte tijd

trekt rimpelloze voren naar het nu; ik zie mezelf
als jongen met een pet, ik hoor een lach en zoek;

geluk ligt binnen mijn bereik en ik geniet
een helder hoofd, gedachten zijn weer vrij.

Bijverdienste

Haar zachte stem klinkt als fluweel
wanneer zij in de voorleeshoek
de schimmen uit het sprookjesboek
tot leven dwingt in haar gareel.

Het grut aanbidt in haar de kloek
die als een heks met bezemsteel
haar rol speelt op dit schouwtoneel;
acteren is haar invalshoek.

Maar ’s avonds als het donker wordt
vereist haar rol een ander spel
terwijl de inzet eender blijft.

Voor haar stopt menig nummerbord
met stijve mannenrug, ruim vel
dat zij masseert en lekker wrijft.

Stamboomvorser

Wat was de stamboomvorser zonder dood?
Een visser op het droge; een hoge
ome zonder pet, een schrijver zonder ogen,
een workaholic met Berufsverbot.

Daar gaat hij weer, al zestig en nog vief,
op speurtocht door een stapel folianten,
notulenboeken, fiches, oude kranten,
verliefd op duisternis in het archief.

Als hij zich weer eens dagen had begraven
in krochten van een ver verleden, vol
bloedverwanten die zich overgaven
aan echtelijke twist en moord op achterlijke neven

dan schrok hij op en peinsde liefdevol:
nog meer dan van de dood hield hij van ‘t leven.

Özcan Akyol

Elke waarheid heeft vele gezichten. In de Volkskrant van 2 januari 2014 schrijft Özcan Akyol dat geweld langs en binnen de lijnen van amateurvoetbalwedstrijden wordt veroorzaakt door ‘moedwillige sabotage van clubscheidsrechters’ en door ‘het slappe optreden van veel clubbesturen’. Bestuursleden zouden zelfs agressie en onsportiviteit cultiveren (sic). Dat is een gemakkelijke redenering. Akyol gaat voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid van sporters. Een Fries spreekwoord luidt: ‘Je moet horen wie het zegt.’ Eens kijken wie hier aan het woord is. Akyol is auteur van Eus, een roman die overloopt van agressie tegen meisjes, vrouwen, onderwijzers/leraren, politie, werkgevers, reisleiders, buren, winkeliers, ambtenaren; de lijst is niet uitputtend. Het boek wordt een schelmenroman genoemd. Enkele citaten aangaande sportactiviteiten:
– p 51: “Met de zware ballen torpedeerden wij het andere geslacht. Ze moesten kapot. De meisjes smeekten om genade, maar wij waren doof voor hun smeekbedes.” “…één meisje raakte ik zelfs pontificaal in haar gezicht … dat het bloed uit haar snavel liep. Een tand had zich door haar lip geboord. …Kreupelend ging ze richting de uitgang.“ Met een uit de jatten van Ömer gegriste basketbal werd het meisje nogmaals gevloerd. “Nu krijste ze zo hard…” Enz.
– p.88: “Kareltje rochelde de tegenstander in zijn gezicht, onze aanvoerder deelde een elleboogstoot uit … Hij raakte de beste speler van die kakkers pontificaal op zijn rug.”
Het eerste citaat betreft een gymles, het tweede een voetbalwedstrijd.
Uiteraard is de auteur niet gelijk aan zijn romanpersonages. Maar romans worden gelezen. Lezers worden beïnvloed. En zeiden Tommy Wierenga en Maarten van Rossem (bij de presentatie van Arjen Lubachs ’IV’) niet al dat alles wat een schrijver schrijft autobiografisch is?
Akyol creëert in zijn boek een agressieve sfeer jegens spelleiders, toezichthouders, regelhandhavers. En het was in zo’n sfeer dat scheidsrechter Richard van Nieuwenhuizen in december 2012 werd doodgeschopt door vandalen. Tijdens een voetbalwedstrijd.

In uitzendingen van DWDD (29 oktober 2012) en Pauw & Witteman (18 februari 2013) werd de schrijver een kritiekloos podium geboden. Uitgebreid kon hij zijn boek promoten. Via e-mail heb ik geprobeerd te achterhalen of Van Nieuwkerk en Pauw & Witteman het boek van Akyol (helemaal) zelf hebben gelezen, of het aan hun redacties hebben overgelaten. Ik ontving geen antwoord.

Gewoon geluk

Voorzichtig nog dringt het tot elkeen door,
De vier jaar Esdal zijn haast omgevlogen,
De meesten deppen met een lap hun ogen,
Hun mentor is de klos, de kletsmajoor;

De dagen vloden voort, de uren gleden
Weg, ‘t was gewoon geluk; de lessen meest
Een feest; examenstress was licht vermaak.
Wie had dat ooit gedacht, vier jaar geleden?

Voilà, ’t is bijna klaar en dus weer tijd
Voor een goed boek, een glas of wat champagne,
Een sterk verhaal, een Albert Heynlasagne,
Een frisse duik, een vruchtenijs, jolijt.

Laat tantes, ooms en dronken oma’s kletsen
Dat vroeger alles beter was en leuker
Het mooist is nu, zegt elke ware hedonist,
De romantiek van toen is voor de kommaneuker.

(gedicht voorgelezen op 30 juni 2014 t.g.v. diploma-uitreiking leerlingen klas 4a (b.b./k.b.) en 4b (t.l.) Esdal College Oosterhesselen)